28 юли 2019

Скъпи приятели,

Много сме вдъхновени да ви поканим на този неделен семинар, на който ще изучаваме основни понятия и практики от науката на бхакти йога – йога на безусловната любов.

Какво е Бхакти йога?

Бхакти йога или йога на отдадеността е форма на йога, която е много подходяща за съвременния свят. Някои от нейните главни практики са медитация върху свещени звукови вибрации (мантри) и слушането и дискутирането на свещени писания като Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. Тези звукови вибрации имат потенциала да унищожат нашето вътрешно напрежение и да ни свържат с по-високо ниво на ясно осъзнаване. Дори начинаещите усещат значително увеличаване на вътрешния мир и удовлетворение. Бхакти йога ни помага да открием своята истинска природа – природата на душата, която е винаги щастлива. Свещените писания и техните коментари дават много отговори на въпроси, които винаги сме си задавали – откъде идваме, накъде отиваме и какъв е смисълът на нашето съществуване.


Споделете с приятели: